KRAK-EKOBAU [eko-rekultywacja.pl] - Technologia
O firmieKontaktOfertaTechnologiaWykonane prace

Firma KRAK-EKOBAU prowadzi działalność w zakresie usług ekologicznych. Specjalizujemy się w oczyszczaniu gruntów i wód z terenów stacji i baz paliw zanieczyszczonych węglowodorami ropopochodnymi. Stosujemy najnowocześniejsze techniki i technologie w tym mikrobiologicznego oczyszczania metodą "ex situ" (z dostarczeniem materiału zanieczyszczonego do naszego stanowiska oczyszczania), oraz metodą "in situ" (bezpośrednio w miejscu występowania zanieczyszczenia gruntu, bez konieczności jego przemieszczania).

Zastosowanie metody in-situ na terenie:
A. stacji paliw     B. bazy paliw
Rekultywacja na pryzmach terenowych
Rekultywacja na pryzmach halowych
Usuwanie z gruntu zbiornika substancji ropopochodnych
Zanieczyszczenia pozostałe po zbiornikach substancji ropopochodnych

Specjalizujemy się także w unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych w postaci osadów i szlamów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, odpadów z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej i jej produktach oraz osadów tłuszczowych. Prowadzimy unieszkodliwianie tłuszczy roślinnych i zwierzęcych będących odpadami powstającymi w przemyśle przetwórczym i spożywczym. Propagujemy krajowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, przydomowe, ośrodkowe i osiedlowe.

Firma współpracuje z uczelniami krakowskimi - Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią Rolniczą oraz Politechniką Krakowską.

Stosowane w procesie oczyszczania materiały techniczne: pożywki, biofiltry, sorbenty mineralno-węglowe są produkcji polskiej. Odpowiednie szczepy bakteryjne (z grup Pseudomonas Aerobacter i Bacillus) są hodowane na bazie próbek gruntu, są nietoksyczne i niedrażniące oraz nie stwarzają zagrożenia ekologicznego.

Sposób oczyszczania gruntu i wód z zanieczyszczeń ropopochodnych uzyskał pełną akceptację służb sanitarnych i ochrony środowiska.