KRAK-EKOBAU [eko-rekultywacja.pl] - Oferta
O firmieKontaktOfertaTechnologiaWykonane prace

Oferujemy Państwu usługi wykonywane zarówno na naszych stałych stanowiskach, jak i w terenie:

  • badania dokumentujące stopień zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych
  • projektowanie likwidacji zanieczyszczeń wraz z analizą finansową
  • prace oczyszczających grunty i wody
  • unieszkodliwianie osadów i szlamów oraz sorbentów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi
  • unieszkodliwianie tłuszczy roślinnych i zwierzęcych
  • projektowanie indywidualnych, biologicznych oczyszczalni ścieków opartych o krajową myśl techniczną
  • kompletacja dokumentów wymaganych prawem do budowy oczyszczalni oraz ich odbioru i włączenia do eksploatacji
  • kompletacja dostaw oraz wykonawstwo biologicznych oczyszczalni ścieków